string(15) "Najnovije vesti"

Triple Jump Group

Najnovije vesti

Web sertifikat Excellent SME Serbia

Naša kompanija sa uspehom je prošla evaluacija kreditne kuće Coface. Na osnovu rezultata ciklusa ocene celukopnog poslovanja, ispunjeni su uslovi za izdavanje elektronskog sertifikata  „Excellent SME“ od strane Privredne komore Srbije.

sertifikat

‘’Excellent Small and Medium Enterprise – Excellent SME Serbia’’ sertifikat predstavlja potvrdu o bonitetu kompanije.

Ovaj sertifikat za ‘’Odlično srednje, malo ili mikro preduzeće’’ osmišljen je u duhu instrukcija EU o promociji uspešnih kompanija i dobrih poslovnih praksi. Njegovo prisustvo na web prezentaciji predstavlja potvrdu odgovornosti i kredibiliteta, ali i osigurava transparentnost i bezbednost poslovanja, kao i zaštitu potrošača.

Elektronski sertifikat „Excellent SME“  može biti dodeljen samo onoj kompaniji koja ima ocenu Coface boniteta iznad 6, na skali od 1 do 10. Setifikat je izdat od strane Privredne komore Srbije i važnost sertifikata je godinu dana.